STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI ZAPISY ZAJĘCIA KONTAKT PWSZ W NYSIE
 
PROJEKT Nyski Uniwersytet Dziecięcy

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. - 30.06.2013 r.


 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki