STRONA GŁÓWNA O PROJEKCIE AKTUALNOŚCI ZAPISY ZAJĘCIA KONTAKT PWSZ W NYSIE


Ilość miejsc: 40 (25 uczennic, 15 uczniów)

Czas trwania rekrutacji: do 28 września 2012 r. do godziny 15.00

Miejsce składania dokumentów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
tel. 77 409 08 56
pokój 111 do godz. 15.00
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 5 października 2012 r.

Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się zebranie z rodzicami.

Regulamin rekrutacji >> pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU >> pobierz

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH I POZASZKOLNYCH >> pobierz

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH >> pobierz

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTU, KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS >> pobierz

DEKLARACJA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE >> pobierz

 


CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki